Bàn đá VTB05
Bàn đá VTB05 Cơ sở đá mỹ nghệ Việt Thám có truyền thống lâu đời về trạm khắc các sản phẩm từ đá tự nhiên tại Ninh Bình.
Bàn đá VTB04
Bàn đá VTB04 Cơ sở đá mỹ nghệ Việt Thám vinh dự là cơ sở trạm khắc đồ đá mỹ nghệ lâu đời tại Ninh Bình được khách hàng tin tưởng lựa chọn.
Bàn đá VTB01
Bàn đá VTB01 Các sản phẩm đá mỹ nghệ của Việt Thám luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Chúng tôi không ngừng cố gắng để ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng hơn.