Giới thiệu cơ sở đá mỹ nghệ truyền thống Việt Thám

Nếu Quý khách nghé thăm làng nghề đá Ninh Vân (Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) sẽ hiểu được giá trị của những sản phẩm đá mỹ nghệ thủ công từ đá tự nhiên Ninh Bình. Nơi đây nghề trạm khắc đá đã có từ lâu đời, sản phẩm lăng mộ đá mỹ nghệ trở thành đặc trưng của cơ sở đá mỹ nghệ truyền thống Việt Thám.

Chi tiết

Giới thiệu Việt Thám Ninh Bình

Công ty Việt Thám Ninh Bình

Cơ sở Việt Thám Ninh Bình

Đá mỹ nghệ Việt Thám Ninh Bình